Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

TextWriter.Write Method (Decimal)

Writes the text representation of a decimal value to the text string or stream.

Namespace:  System.IO
Assembly:  mscorlib (in mscorlib.dll)

public virtual void Write(
	decimal value
)

Parameters

value
Type: System.Decimal

The decimal value to write.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

The TextWriter is closed.

IOException

An I/O error occurs.

The FormatProvider property, if not null, specifies the culture-specific formatting.

.NET Framework

Supported in: 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Framework Client Profile

Supported in: 4, 3.5 SP1

Portable Class Library

Supported in: Portable Class Library

.NET for Windows Store apps

Supported in: Windows 8

.NET for Windows Phone apps

Supported in: Windows Phone 8.1, Windows Phone Silverlight 8.1, Windows Phone Silverlight 8

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (Server Core Role not supported), Windows Server 2008 R2 (Server Core Role supported with SP1 or later; Itanium not supported)

The .NET Framework does not support all versions of every platform. For a list of the supported versions, see .NET Framework System Requirements.

Visa:
© 2014 Microsoft