Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

BlobContainerPermissions Constructor

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Initializes a new instance of the BlobContainerPermissions class.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Användning

public BlobContainerPermissions ()

The default constructor initializes any fields to their default values.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Visa:
© 2014 Microsoft