Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Remove Method (String, DataCacheLockHandle)

Removes an object from the cache with an associated lock handle.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public bool Remove(
	string key,
	DataCacheLockHandle lockHandle
)

Parameters

key
Type: System..::..String
The unique value that is used to identify the object in the cache.
lockHandle
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheLockHandle
The object that was returned when the object is removed.

Return Value

Type: System..::..Boolean
True if an object from the cache was removed; otherwise, false.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft