Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

RelayedOnewayTransportBindingElement.BuildChannelFactory<TChannel> Method

Creates a channel factory for creating channels of the specified type and that is initialized from the specified binding context.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public override IChannelFactory<TChannel> BuildChannelFactory<TChannel>(
	BindingContext context
)

Type Parameters

TChannel

The type of channel that the factory builds.

Parameters

context
Type: System.ServiceModel.Channels.BindingContext
The binding context that provides context for the binding element.

Return Value

Type: System.ServiceModel.Channels.IChannelFactory<TChannel>
A channel factory for creating channels of the specified type and that is initialized from the specified binding context.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft