Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,
0 av 2 bedömde detta vara till hjälp - Bedöm det här ämnet

IListBlobItem Interface

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Represents an item that may be returned by a blob listing operation.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)
'Användning

public interface IListBlobItem

A hierarchical blob listing operation may return one of two types of objects: a CloudBlob object, or a CloudBlobDirectory object. These objects both represent blobs, but the CloudBlobDirectory object is useful for navigating a virtual hierarchy of blobs.

A flat blob listing returns only objects of type CloudBlob.


Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2014 Microsoft. Med ensamrätt.