Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

NamespaceManager.CreateRelayAsync Method (RelayDescription)

Asynchronously creates a new relay in the service namespace with the specified queue description.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<RelayDescription> CreateRelayAsync(
	RelayDescription description
)

Parameters

description
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.RelayDescription
The description object describing the attributes with which the new relay will be created.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<RelayDescription>
The RelayDescription of the newly created relay.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft