Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

BrokeredMessage.DeadLetterAsync Method (String, String)

Asynchronously moves the message to the dead letter queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task DeadLetterAsync(
	string deadLetterReason,
	string deadLetterErrorDescription
)

Parameters

deadLetterReason
Type: System.String
The reason for deadlettering the message.
deadLetterErrorDescription
Type: System.String
The description information for deadlettering the message.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
The asynchronous result of the operation.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft