Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SubscriptionClient.PeekBatchAsync Method (Int64, Int32)

Asynchronously returns without removing the first messages in a batch.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<IEnumerable<BrokeredMessage>> PeekBatchAsync(
	long fromSequenceNumber,
	int messageCount
)

Parameters

fromSequenceNumber
Type: System.Int64
The starting point from which to browse a message.
messageCount
Type: System.Int32
The number of messages in a batch.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<IEnumerable<BrokeredMessage>>
A task instance that represents the asynchronous peek batch operation.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft