Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SubscriptionClient.PeekAsync Method (Int64)

Asynchronously returns without removing the first message in the queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<BrokeredMessage> PeekAsync(
	long fromSequenceNumber
)

Parameters

fromSequenceNumber
Type: System.Int64
The starting point from which to browse a message.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<BrokeredMessage>
A task instance that represents the asynchronous peek operation.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft