Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessageReceiver.PeekAsync Method (Int64)

Asynchronously reads the next message without changing the state of the receiver or the message source.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<BrokeredMessage> PeekAsync(
	long fromSequenceNumber
)

Parameters

fromSequenceNumber
Type: System.Int64
The sequence number from where to read the message.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<BrokeredMessage>
The asynchronous operation.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft