Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

TokenProvider.CreateSharedAccessSignatureTokenProvider Method (String, String, TokenScope)

Creates a URL that grants access to token provider with specified key name, shared access key and token scope.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static TokenProvider CreateSharedAccessSignatureTokenProvider(
	string keyName,
	string sharedAccessKey,
	TokenScope tokenScope
)

Parameters

keyName
Type: System.String
The key name.
sharedAccessKey
Type: System.String
The shared access key.
tokenScope
Type: Microsoft.ServiceBus.TokenScope
The token scope associated with the provider.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.TokenProvider
The created URL that grants access to token provider.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft