Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessagingFactory.CreateMessageSenderAsync Method (String, String)

Asynchronously creates a message sender.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<MessageSender> CreateMessageSenderAsync(
	string transferDestinationEntityPath,
	string viaEntityPath
)

Parameters

transferDestinationEntityPath
Type: System.String
The transfer destination entity path.
viaEntityPath
Type: System.String
The via-entity path.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<MessageSender>
A task instance that represents the asynchronous create message sender operation.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft