Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,
1 av 1 bedömde detta vara till hjälp - Bedöm det här ämnet

SHRegDeleteEmptyUSKey function

Deletes an empty registry subkey in a user-specific subtree (HKEY_CURRENT_USER or HKEY_LOCAL_MACHINE).

Syntax


LSTATUS SHRegDeleteEmptyUSKey(
  _In_  HUSKEY hUSKey,
  _In_  LPCSTR pszValue,
  _In_  SHREGDEL_FLAGS delRegFlags
);

Parameters

hUSKey [in]

Type: HUSKEY

A handle to a currently open registry subkey. The subkey must have been opened with the KEY_SET_VALUE access right. For more information, see Registry Key Security and Access Rights.

This handle can be obtained through the SHRegOpenUSKey function.

pszValue [in]

Type: LPCSTR

A pointer to the null-terminated string that specifies the empty user-defined registry subkey to be deleted.

delRegFlags [in]

Type: SHREGDEL_FLAGS

One of the SHREGDEL_FLAGS that specifies from which base key the subkey will be deleted.

Return value

Type: LSTATUS

Returns ERROR_SUCCESS if successful, or a nonzero error code defined in Winerror.h otherwise. You can use the FormatMessage function with the FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM flag to retrieve a generic description of the error.

Requirements

Minimum supported client

Windows 2000 Professional, Windows XP [desktop apps only]

Minimum supported server

Windows 2000 Server [desktop apps only]

Header

Shlwapi.h

Library

Shlwapi.lib

DLL

Shlwapi.dll (version 4.71 or later)

Unicode and ANSI names

SHRegDeleteEmptyUSKeyW (Unicode) and SHRegDeleteEmptyUSKeyA (ANSI)

See also

SHRegDeleteUSValue

 

 

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft. Med ensamrätt.