FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DB_ID (Transact-SQL)

Returns the database identification (ID) number.

Applies to: SQL Server (SQL Server 2008 through current version), Azure SQL Database.

Topic link icon Transact-SQL Syntax Conventions

DB_ID ( [ 'database_name' ] ) 

'database_name'

Is the database name used to return the corresponding database ID. database_name is sysname. If database_name is omitted, the current database ID is returned.

A. Returning the database ID of the current database

The following example returns the database ID of the current database.

SELECT DB_ID() AS [Database ID];
GO

B. Returning the database ID of a specified database

The following example returns the database ID of the AdventureWorks2012  database.

SELECT DB_ID(N'AdventureWorks2008R2') AS [Database ID];
GO

C. Using DB_ID to specify the value of a system function parameter

The following example uses DB_ID to return the database ID of the AdventureWorks2012 database in the system function sys.dm_db_index_operational_stats. The function takes a database ID as the first parameter.

DECLARE @db_id int;
DECLARE @object_id int;
SET @db_id = DB_ID(N'AdventureWorks2012');
SET @object_id = OBJECT_ID(N'AdventureWorks2012.Person.Address');
IF @db_id IS NULL 
 BEGIN;
  PRINT N'Invalid database';
 END;
ELSE IF @object_id IS NULL
 BEGIN;
  PRINT N'Invalid object';
 END;
ELSE
 BEGIN;
  SELECT * FROM sys.dm_db_index_operational_stats(@db_id, @object_id, NULL, NULL);
 END;
GO
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Visa:
© 2014 Microsoft