FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CloudTableClient.BeginGetServiceProperties Method

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

Begins an asynchronous operation to get an account’s Table service properties.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Användning
Dim instance As CloudTableClient
Dim callback As AsyncCallback
Dim state As Object
Dim returnValue As IAsyncResult

returnValue = instance.BeginGetServiceProperties(callback, state)

public IAsyncResult BeginGetServiceProperties (
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

callback

Type: System.AsyncCallback

The callback delegate that will receive notification when the asynchronous operation completes.

state

Type: System.Object

A user-defined object that will be passed to the callback delegate.

Return Value

Returns IAsyncResult.

The local storage service currently does not support this method.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2014 Microsoft