FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CloudQueue.GetMessages Method

Updated: September 27, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

NameDescription
CloudQueue.GetMessages (Int32)Gets a list of messages from the queue.
CloudQueue.GetMessages (Int32, TimeSpan)Gets a list of messages from the queue, and specifies how long they should be reserved before becoming visible—and therefore available for deletion.

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2014 Microsoft