FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CloudBlob.UploadFromStream Method

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

NameDescription
CloudBlob.UploadFromStream (Stream)Uploads a block blob from a stream.
CloudBlob.UploadFromStream (Stream, BlobRequestOptions)Uploads a block blob from a stream, using a conditional request based on the BlobRequestOptions that you specify.

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2014 Microsoft