FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

QueueResultSegment Class

Updated: May 15, 2014

Represents a segment of CloudQueue results, with continuation information for pagination scenarios.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Queue
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public sealed class QueueResultSegment

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.Queue.QueueResultSegment

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

 

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2014 Microsoft