FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CloudBlobClient.SingleBlobUploadThresholdInBytes Property

Updated: May 15, 2014

Gets or sets the maximum size of a blob in bytes that may be uploaded as a single blob.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

[ObsoleteAttribute("Use DefaultRequestOptions.SingleBlobUploadThresholdInBytes.")] 
public Nullable<long> SingleBlobUploadThresholdInBytes { get; set; }

Property Value

A long containing the maximum size of a blob, in bytes, that may be uploaded as a single blob, ranging from between 1 and 64 MB inclusive.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2014 Microsoft