FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

QueueDescription.ForwardDeadLetteredMessagesTo Property

Gets or sets the path to the recipient to which the dead lettered message is forwarded.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public string ForwardDeadLetteredMessagesTo { get; set; }

Property Value

Type: System.String
The path to the recipient to which the dead lettered message is forwarded.
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft