FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

QueueDescription.AutoDeleteOnIdle Property

Gets or sets the TimeSpan idle interval after which the queue is automatically deleted. The minimum duration is 5 minutes.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public TimeSpan AutoDeleteOnIdle { get; set; }

Property Value

Type: System.TimeSpan
The auto delete on idle time span for the queue.

The queue is deleted if no send or receive operation was performed for this queue for the duration specified in the AutoDeleteOnIdle property.

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft