FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

BrokeredMessage.MessageId Property

Gets or sets the identifier of the message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public string MessageId { get; set; }

Property Value

Type: System.String
The identifier of the message.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

ArgumentException

Thrown if the message identifier is null or exceeds 128 characters in length.

The identifier of the message can be of any value set by the users.

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft