FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Append Method (String, String, String)

Concatenates a string to a string object stored in the cache in the specified region.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

member Append : 
    key:string * 
    value:string * 
    region:string -> unit 

Parameters

key
Type: System..::..String
The key of the object stored in the cache. The object must be a string.
value
Type: System..::..String
The string to concatenate to the stored object.
region
Type: System..::..String
The user-defined region in which the object is stored.

If the key does not exist, this method throws a DataCacheException with the ErrorCode property set to KeyDoesNotExist.

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2014 Microsoft