FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessagingFactory.CreateMessageReceiver Method (String, ReceiveMode)

Creates a message receiver.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public MessageReceiver CreateMessageReceiver(
	string entityPath,
	ReceiveMode receiveMode
)

Parameters

entityPath
Type: System.String
The path of the entity.
receiveMode
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.ReceiveMode
The receive mode.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessageReceiver
The newly created message receiver.
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft