FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SubscriptionClient.DeadLetter Method (Guid, String, String)

Moves the undelivered message to the dead letter queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public void DeadLetter(
	Guid lockToken,
	string deadLetterReason,
	string deadLetterErrorDescription
)

Parameters

lockToken
Type: System.Guid
The lock token bound to the locked message instance.
deadLetterReason
Type: System.String
The reason for deadlettering the message.
deadLetterErrorDescription
Type: System.String
The error description for deadlettering the message.

ExceptionCondition
TimeoutException

Thrown if the operation exceeded the timeout value set by OperationTimeout.

OperationCanceledException

Thrown if the client entity has been closed or aborted.

MessageLockLostException

Thrown if the message represented by lockToken has lost the message lock.

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft