FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

BlobRequestOptions Properties

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

 NameDescription
public propertyAccessConditionGets or sets the access condition for the request.
public propertyBlobListingDetailsGets or sets options for listing blobs.
public propertyCopySourceAccessConditionGets or sets the access condition on the source blob, when the request is to copy a blob.
public propertyDeleteSnapshotsOptionGets or sets options for deleting snapshots when a blob is to be deleted.
public propertyRetryPolicyGets or sets the retry policy for the request.
public propertyTimeoutGets or sets the service timeout for the request.
public propertyUseFlatBlobListingGets or sets a value indicating whether the blob listing operation will list all blobs in a container in a flat listing, or whether it will list blobs hierarchically, by virtual directory.

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2014 Microsoft