FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CloudBlobClient.ListContainers Method

Updated: April 24, 2011

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Returns an enumerable collection of containers.

NameDescription
CloudBlobClient.ListContainers ()Returns an enumerable collection of containers.
CloudBlobClient.ListContainers (String)Returns an enumerable collection of containers whose names begin with the specified prefix.
CloudBlobClient.ListContainers (String, ContainerListingDetails)Returns an enumerable, lazily retrieved collection of containers whose names begin with the specified prefix, and optionally returns container metadata.

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2014 Microsoft