FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Get-AzureSqlDatabaseOperation

Get-AzureSqlDatabaseOperation

Returns the status of database operations on the specified Azure SQL Database Server.

Syntax

Parameter Set: ByConnectionContext
Get-AzureSqlDatabaseOperation [-ConnectionContext] <IServerDataServiceContext> [-Database <Database> ] [-DatabaseName <String> ] [-OperationGuid <Guid> ] [ <CommonParameters>]

Parameter Set: ByServerName
Get-AzureSqlDatabaseOperation [-ServerName] <String> [-Database <Database> ] [-DatabaseName <String> ] [-OperationGuid <Guid> ] [ <CommonParameters>]
Detailed Description

If the user specifies only a ServerName or ConnectionContext, then all the database operations for the server are returned. If the user specifies a database using Database or DatabaseName (along with ServerName or ConnectionContext), then all the operations for the specified database are returned. If the user specifies an OperationGUID (along with ServerName or ConnectionContext), then just the single database operation is returned.

Parameters

-ConnectionContext<IServerDataServiceContext>

The connection context to a SQL Database Server.


Aliases

Context

Required?

true

Position?

1

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

True (ByValue, ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

-Database<Database>

A database object representing a SQL Database. If this parameter is specified then ServerName or ConnectionContext must also be specified.


Aliases

none

Required?

false

Position?

named

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

True (ByValue)

Accept Wildcard Characters?

false

-DatabaseName<String>

The name of a SQL Database. If this parameter is specified then ServerName or ConnectionContext must also be specified.


Aliases

none

Required?

false

Position?

named

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

True (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

-OperationGuid<Guid>

The operation ID representing a specific database operation for which you want status. You can obtain operation IDs by requesting all the database operations for a SQL Database or Server. If this parameter is specified then ServerName or ConnectionContext must also be specified.


Aliases

none

Required?

false

Position?

named

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

True (ByValue)

Accept Wildcard Characters?

false

-ServerName<String>

The name of a SQL Database Server.


Aliases

none

Required?

true

Position?

1

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

True (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see about_CommonParameters

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

  • Microsoft.WindowsAzure.Commands.SqlDatabase.Services.Server.Database
  • Microsoft.WindowsAzure.Commands.SqlDatabase.Model.SqlDatabaseServerContext
  • System.Guid

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

  • Microsoft.WindowsAzure.Commands.SqlDatabase.Services.Server.Database.DatabaseOperationResponseList[]

    Returned if a list of operations is requested.


  • Microsoft.WindowsAzure.Commands.SqlDatabase.Services.Server.Database.DatabaseOperationResponse

Examples

-------------------------- EXAMPLE 1 --------------------------

This example returns the status of all database operations on the SQL Database, "Database1", on the SQL Database Server specified by the connection context “$ctx”.


C:\PS>$operations = Get-AzureSqlDatabaseOperation -ConnectionContext $ctx -DatabaseName "Database1"

Related topics

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2014 Microsoft