Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Exec Method (Windows Script Host)

Runs an application in a child command-shell, providing access to the StdIn/StdOut/StdErr streams.


           object.Exec(strCommand)

object

WshShell object.

strCommand

String value indicating the command line used to run the script. The command line should appear exactly as it would if you typed it at the command prompt.

The Exec method returns a WshScriptExec object, which provides status and error information about a script run with Exec along with access to the StdIn, StdOut, and StdErr channels. The Exec method allows the execution of command line applications only. The Exec method cannot be used to run remote scripts. Do not confuse the Exec method with the Execute method (of the WshRemote object).

The following example demonstrates the basics of the Exec method.

Dim WshShell, oExec
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")

Set oExec = WshShell.Exec("calc")

Do While oExec.Status = 0
   WScript.Sleep 100
Loop

WScript.Echo oExec.Status
var WshShell = new ActiveXObject("WScript.Shell");
var oExec = WshShell.Exec("calc");

while (oExec.Status == 0)
{
   WScript.Sleep(100);
}

WScript.Echo(oExec.Status);

Applies To:

Gruppinnehåll

Visa:
© 2014 Microsoft