Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Metoda Byte.ToString —

.NET Framework 4.5

Konwertuje wartość prądu, Byte obiektu do jego reprezentacji ciąg równoważny.

Przestrzeń nazw:  System
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

public override string ToString()

Wartość zwracana

Typ: System.String
Ciąg reprezentujący wartość tego obiektu, który składa się z sekwencji cyfr z zakresu od 0 do 9, nie wiodącego zera.

Wartość zwracana jest sformatowany przy użyciu specyfikatora formatu liczbowego Ogólny ("G") i NumberFormatInfo obiektu dla kultury bieżącej wątku. Aby zdefiniować sposób formatowania z Byte wartość to ciąg znaków reprezentujący, call ToString metody. Do definiowania specyfikatory formatu i kultury użyty do utworzenia ciągu reprezentującego Byte wartość, call ToString metody.

Środowisko .NET Framework zapewnia rozbudowaną obsługę formatowania. Opisano to szczegółowo w następujących tematach poświęconych formatowaniu:

Aby uzyskać więcej informacji na temat bieżącej kultury wątku, zobacz Thread.CurrentCulture.

Poniższy przykład wyświetla tablicę wartości bajtu. Należy zauważyć, że ToString() nie jest wywoływana metoda jawnie w przykładzie. Zamiast tego, nazywany jest niejawnie, ze względu na wykorzystanie złożonego formatowania funkcji.


byte[] bytes = {0, 1, 14, 168, 255};
foreach (byte byteValue in bytes)
  Console.WriteLine(byteValue);
// The example displays the following output to the console if the current
// culture is en-US:
//    0
//    1
//    14
//    168
//    255


.NET Framework

Obsługiwane w: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Framework Client Profile

Obsługiwane w: 4, 3.5 z dodatkiem SP1

Portable Class Library

Obsługiwane w: Portable Class Library

.NET dla aplikacji do sklepu Windows Store

Obsługiwane w: Windows 8

.NET dla aplikacji dla Windows Phone

Obsługiwane w: Windows Phone 8, Silverlight 8.1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 z dodatkiem R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 (instalacja roli Server Core jest nieobsługiwana), Windows Server 2008 R2 (instalacja roli Server Core jest obsługiwana, gdy jest zainstalowany dodatek SP1 lub nowszy; procesory Itanium nie są obsługiwane)

Program .NET Framework nie obsługuje wszystkich wersji każdej platformy. Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych wersji, zobacz Wymagania systemowe programu .NET Framework.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft