Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Porady: odtwarzanie dźwięku w pętli w formularzu systemu Windows

.NET Framework 4.5

Poniższy przykład kodu wielokrotnie odtwarza dźwięk. Gdy kod w stopPlayingButton_Click obsługi zdarzenia uruchamia aktualnie odtwarzany zatrzymuje dźwięk. Jeśli żaden dźwięk jest odtwarzany, nic się nie dzieje.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Drawing;
using System.Media;
using System.Windows.Forms;

namespace SoundPlayerPlayLoopingExample
{
  public class Form1 : Form
  {
    private SoundPlayer Player = new SoundPlayer();

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void playLoopingButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        // Note: You may need to change the location specified based on
        // the sounds loaded on your computer.
        this.Player.SoundLocation = @"C:\Windows\Media\chimes.wav";
        this.Player.PlayLooping();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message, "Error playing sound");
      }
    }

    private void stopPlayingButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Player.Stop();
    }

    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      this.playLoopingButton = new System.Windows.Forms.Button();
      this.stopPlayingButton = new System.Windows.Forms.Button();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // playLoopingButton
      // 
      this.playLoopingButton.Location = new System.Drawing.Point(12, 12);
      this.playLoopingButton.Name = "playLoopingButton";
      this.playLoopingButton.Size = new System.Drawing.Size(87, 23);
      this.playLoopingButton.TabIndex = 0;
      this.playLoopingButton.Text = "Play Looping";
      this.playLoopingButton.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.playLoopingButton.Click += new System.EventHandler(this.playLoopingButton_Click);
      // 
      // stopPlayingButton
      // 
      this.stopPlayingButton.Location = new System.Drawing.Point(105, 12);
      this.stopPlayingButton.Name = "stopPlayingButton";
      this.stopPlayingButton.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.stopPlayingButton.TabIndex = 1;
      this.stopPlayingButton.Text = "Stop";
      this.stopPlayingButton.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.stopPlayingButton.Click += new System.EventHandler(this.stopPlayingButton_Click);
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(195, 51);
      this.Controls.Add(this.stopPlayingButton);
      this.Controls.Add(this.playLoopingButton);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Form1";
      this.ResumeLayout(false);

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.Button playLoopingButton;
    private System.Windows.Forms.Button stopPlayingButton;
  }

  static class Program
  {
    /// <summary>
    /// The main entry point for the application.
    /// </summary>
    [STAThread]
    static void Main()
    {
      Application.EnableVisualStyles();
      Application.Run(new Form1());
    }
  }
}


W tym przykładzie wymaga:

 • Odwołania do zestawów systemowych i System.Windows.Forms.

 • Zastąpienie nazwy pliku "c:\Windows\Media\chimes.wav" z prawidłową nazwę pliku.

Informacje dotyczące wbudowywania w tym przykładzie z wiersza polecenia dla Visual Basic lub Visual C#, zobacz Tworzenie z wiersza polecenia (Visual Basic) lub Kompilacja za pomocą wiersza polecenia przy użyciu csc.exe. W tym przykładzie można także tworzyć w Visual Studio przez wklejanie kodu do nowego projektu.

Operacje na plikach powinny być ujęte w ramach odpowiednich bloki obsługi wyjątków.

Następujące warunki, może spowodować wyjątek:

Nie podejmować decyzje o zawartości pliku, na podstawie nazwy pliku. Na przykład plik Form1.vb nie może być plik źródłowy programu Visual Basic. Sprawdź, czy wszystkie dane wejściowe przed rozpoczęciem korzystania z danych w aplikacji.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft