Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Klasa VectorConverter

.NET Framework 4.5

Konwertuje wystąpienia innych typów, do i z Vector.

Przestrzeń nazw:  System.Windows
Zestaw:  WindowsBase (w WindowsBase.dll)
XMLNS dla XAML: http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation, http://schemas.microsoft.com/netfx/2007/xaml/presentation

public sealed class VectorConverter : TypeConverter

Typ VectorConverter uwidacznia następujące elementy członkowskie.

  NazwaOpis
Metoda publicznaVectorConverterInicjuje nowe wystąpienie Vector struktury.
Początek

  NazwaOpis
Metoda publicznaCanConvertFrom(Type)Returns whether this converter can convert an object of the given type to the type of this converter. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaCanConvertFrom(ITypeDescriptorContext, Type)Wskazuje, czy można przekonwertować obiektu z danego typu do wystąpienia Vector. (Zastępuje TypeConverter.CanConvertFrom(ITypeDescriptorContext, Type)).
Metoda publicznaCanConvertTo(Type)Zwraca się, czy tego konwertera można konwertować obiekt określonego typu. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaCanConvertTo(ITypeDescriptorContext, Type)Określa, czy wystąpienia Vector mogą być konwertowane do określonego typu. (Zastępuje TypeConverter.CanConvertTo(ITypeDescriptorContext, Type)).
Metoda publicznaConvertFrom(Object)Konwertuje wartość danego typu tego konwertera. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaConvertFrom(ITypeDescriptorContext, CultureInfo, Object)Konwertuje określony obiekt do Vector. (Zastępuje TypeConverter.ConvertFrom(ITypeDescriptorContext, CultureInfo, Object)).
Metoda publicznaConvertFromInvariantString(String)Konwertuje ciąg na dany typ tego konwertera, przy użyciu Niezmienna kultura. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaConvertFromInvariantString(ITypeDescriptorContext, String)Konwertuje ciąg danego typu tego konwertera, korzystanie z kulturą niezmienną i określony kontekst. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaConvertFromString(String)Konwertuje podany tekst do obiektu. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaConvertFromString(ITypeDescriptorContext, String)Konwertuje tekst danego obiektu, używając określonego kontekstu. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaConvertFromString(ITypeDescriptorContext, CultureInfo, String)Konwertuje tekst danego obiektu, przy użyciu określone informacje kontekstowe i kultury. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaConvertTo(Object, Type)Konwertuje obiekt danej wartości określonego typu, na podstawie podanych argumentów. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaConvertTo(ITypeDescriptorContext, CultureInfo, Object, Type) Konwertuje określony Vector do określonego typu. (Zastępuje TypeConverter.ConvertTo(ITypeDescriptorContext, CultureInfo, Object, Type)).
Metoda publicznaConvertToInvariantString(Object)Konwertuje określona wartość do reprezentacji ciągu niezmienny kultury. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaConvertToInvariantString(ITypeDescriptorContext, Object)Konwertuje określona wartość do reprezentacji ciągu niezmienny kultury, używając określonego kontekstu. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaConvertToString(Object)Konwertuje ciąg znaków reprezentujący określoną wartość. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaConvertToString(ITypeDescriptorContext, Object)Konwertuje ciąg znaków reprezentujący w danym kontekście danej wartości. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaConvertToString(ITypeDescriptorContext, CultureInfo, Object)Konwertuje wartość danej reprezentację ciągu przy użyciu określone informacje kontekstowe i kultury. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaCreateInstance(IDictionary)Odtwarza Object podany zestaw wartości właściwości dla obiektu. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaCreateInstance(ITypeDescriptorContext, IDictionary)Tworzy wystąpienie tego typu to TypeConverter jest skojarzona, używając określonego kontekstu, biorąc pod uwagę zestaw wartości właściwości dla obiektu. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaEquals(Object) Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi. (Odziedziczone z Object).
Metoda publicznaGetCreateInstanceSupported()Zwraca się, czy zmiana wartości na tym obiekcie wymaga wywołania do CreateInstance metodę, aby utworzyć nową wartość. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaGetCreateInstanceSupported(ITypeDescriptorContext)Zwraca się, czy zmiana wartości na tym obiekcie wymaga wywołania do CreateInstance , aby utworzyć nową wartość, używając określonego kontekstu. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaGetHashCode Służy jako domyślna funkcja skrótu. (Odziedziczone z Object).
Metoda publicznaGetProperties(Object)Zwraca kolekcję właściwości typu tablicy określonej przez parametr wartość. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaGetProperties(ITypeDescriptorContext, Object)Zwraca kolekcję właściwości typu tablicy określonej przez parametr wartość, używając określonego kontekstu. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaGetProperties(ITypeDescriptorContext, Object, Attribute[])Zwraca kolekcję właściwości typu tablicy określonej przez parametr wartość, używając określonego kontekstu i atrybuty. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaGetPropertiesSupported()Zwraca się, czy ten obiekt obsługuje właściwości. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaGetPropertiesSupported(ITypeDescriptorContext)Zwraca się, czy ten obiekt obsługuje właściwości, używając określonego kontekstu. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaGetStandardValues()Zwraca kolekcję standardowych wartości z domyślnego kontekstu dla tego konwertera typu jest przeznaczony dla typu danych. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaGetStandardValues(ITypeDescriptorContext)Zwraca kolekcję standardowych wartości dla tego konwertera typu jest przeznaczony dla podczas wyposażone w kontekście format typu danych. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaGetStandardValuesExclusive()Zwraca się, czy zbiór standardowych wartości zwrócone przez GetStandardValues jest wyłączna lista. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaGetStandardValuesExclusive(ITypeDescriptorContext)Zwraca się, czy zbiór standardowych wartości zwrócone przez GetStandardValues jest wyłączna lista możliwych wartości, używając określonego kontekstu. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaGetStandardValuesSupported()Zwraca się, czy ten obiekt obsługuje standardowy zestaw wartości, które mogą być pobierane z listy. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaGetStandardValuesSupported(ITypeDescriptorContext)Zwraca się, czy ten obiekt obsługuje standardowy zestaw wartości, które mogą być pobierane z listy, używając określonego kontekstu. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaGetType Pobiera Type bieżącej instancji. (Odziedziczone z Object).
Metoda publicznaIsValid(Object)Zwraca się, czy obiekt danej wartości jest nieprawidłowy dla tego typu. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaIsValid(ITypeDescriptorContext, Object)Zwraca się, czy obiekt danej wartości jest nieprawidłowy dla tego typu i określony kontekst. (Odziedziczone z TypeConverter).
Metoda publicznaToString Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt. (Odziedziczone z Object).
Początek

W poniższym przykładzie użyto VectorConverter , aby przekonwertować ciąg na Vector.


private Vector vectorConverterExample()
{
  VectorConverter vConverter = new VectorConverter();
  Vector vectorResult = new Vector();
  string string1 = "10,20";

  vectorResult = (Vector)vConverter.ConvertFromString(string1);
  // vectorResult is equal to (10, 20)

  return vectorResult;

}


.NET Framework

Obsługiwane w: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0

.NET Framework Client Profile

Obsługiwane w: 4, 3.5 z dodatkiem SP1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 z dodatkiem R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 (instalacja roli Server Core jest nieobsługiwana), Windows Server 2008 R2 (instalacja roli Server Core jest obsługiwana, gdy jest zainstalowany dodatek SP1 lub nowszy; procesory Itanium nie są obsługiwane)

Program .NET Framework nie obsługuje wszystkich wersji każdej platformy. Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych wersji, zobacz Wymagania systemowe programu .NET Framework.

Wszystkie publiczne static (Shared w języku Visual Basic) elementy członkowskie tego typu są bezpieczne dla wątków. Wystąpienia elementów członkowskich nie dają gwarancji bezpieczeństwa wątków.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft