Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Właściwość ListBox.Text —

.NET Framework 4.5

Pobiera lub wyszukuje tekst aktualnie zaznaczony element w ListBox.

Przestrzeń nazw:  System.Windows.Forms
Zestaw:  System.Windows.Forms (w System.Windows.Forms.dll)

[BindableAttribute(false)]
[BrowsableAttribute(false)]
public override string Text { get; set; }

Wartość właściwości

Typ: System.String
Tekst aktualnie zaznaczonego elementu w formancie.

Jeśli wartość tej właściwości jest ustawiona na wartość ciągu ListBox wyszukiwanie towaru w ramach ListBox pasuje do określonego tekstu i zaznacza element. Umożliwia także tej właściwości do określenia, które elementy są aktualnie wybrany w ListBox. Jeśli SelectionMode właściwość ListBox jest ustawiona na SelectionMode.MultiExtended, właściwość ta zwraca tekst pierwszego wybranego elementu. Jeśli SelectionMode właściwość ListBox nie jest ustawiona na SelectionMode.None, właściwość ta zwraca tekst pierwszego wybranego elementu.

.NET Framework

Obsługiwane w: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Framework Client Profile

Obsługiwane w: 4, 3.5 z dodatkiem SP1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 z dodatkiem R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 (instalacja roli Server Core jest nieobsługiwana), Windows Server 2008 R2 (instalacja roli Server Core jest obsługiwana, gdy jest zainstalowany dodatek SP1 lub nowszy; procesory Itanium nie są obsługiwane)

Program .NET Framework nie obsługuje wszystkich wersji każdej platformy. Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych wersji, zobacz Wymagania systemowe programu .NET Framework.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft