Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Metoda DiscoveryDocumentReference.ResolveAll —

.NET Framework 4.5

Weryfikuje obowiązują wszystkich dokumentów do którego istnieje odwołanie w dokumencie odnajdywania.

Przestrzeń nazw:  System.Web.Services.Discovery
Zestaw:  System.Web.Services (w System.Web.Services.dll)

public void ResolveAll()

WyjątekWarunek
InvalidOperationException

The ClientProtocol property is null.

- lub -

Nie być pobrany dokument odnajdowania i została pomyślnie zweryfikowana.

Trzeba rozwiązać poszczególnych odniesień do DiscoveryDocumentReference obiektu, należy wywołać ResolveAll lub ResolveOneLevel metody DiscoveryClientProtocol.

Ta metoda usuwa wszystkie odwołania do dokumentów odnajdowania, schematów XSD i opisy usług w References właściwość ClientProtocol i wszelkie znalezione w odnoszące się do wykrywania dokumentów odniesienia.


using System;
using System.Web.Services.Discovery;
using System.Collections;
using System.Security.Permissions;

class DiscoveryDocumentReference_Document_ResolveAll
{
  static void Main()
  {

   Run();
  }

  [PermissionSetAttribute(SecurityAction.Demand, Name="FullTrust")]
  static void Run()
  {
   try
   {
     string myUrl = "http://localhost/Sample_cs.vsdisco";
     DiscoveryClientProtocol myProtocol = new DiscoveryClientProtocol();
     // Get the discovery document myDiscoveryDocument.
     DiscoveryDocument myDiscoveryDocument = myProtocol.Discover(myUrl);
     // Get the references of myDiscoveryDocument.
     IEnumerator myEnumerator = myDiscoveryDocument.References.GetEnumerator();
     while(myEnumerator.MoveNext())
     {
      DiscoveryDocumentReference myNewReference = 
              (DiscoveryDocumentReference)myEnumerator.Current;
      // Set the ClientProtocol of myNewReference.
      DiscoveryClientProtocol myNewProtocol = myNewReference.ClientProtocol;
      // Verify for all the valid references.
      myNewReference.ResolveAll();

      // Get the document of myNewReference.
      DiscoveryDocument myNewDiscoveryDocument = 
                         myNewReference.Document;

      IEnumerator myNewEnumerator = 
              myNewDiscoveryDocument.References.GetEnumerator();
      Console.WriteLine("The valid discovery document is : \n");
      while(myNewEnumerator.MoveNext())
      {
        // Display the references of myNewDiscoveryDocument on the console.
        Console.WriteLine(((DiscoveryDocumentReference)myNewEnumerator.Current).Ref);
      }
     }
   }
   catch(Exception e)
   {
     Console.WriteLine("Exception :{0}", e.Message);
   }
  }
}


.NET Framework

Obsługiwane w: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Framework Client Profile

Obsługiwane w: 4, 3.5 z dodatkiem SP1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 z dodatkiem R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 (instalacja roli Server Core jest nieobsługiwana), Windows Server 2008 R2 (instalacja roli Server Core jest obsługiwana, gdy jest zainstalowany dodatek SP1 lub nowszy; procesory Itanium nie są obsługiwane)

Program .NET Framework nie obsługuje wszystkich wersji każdej platformy. Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych wersji, zobacz Wymagania systemowe programu .NET Framework.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft