Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Expand Minimize
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Wyliczenie TransactionFlowOption

.NET Framework 4.5

Wyliczenie, który jest używany z TransactionFlowAttribute , aby określić zasady operację usługi przepływu transakcji.

Przestrzeń nazw:  System.ServiceModel
Zestaw:  System.ServiceModel (w System.ServiceModel.dll)

public enum TransactionFlowOption

Nazwa elementu członkowskiegoOpis
AllowedTransakcja może być rozłożony.
MandatoryMusi być skierowana transakcji.
NotAllowedTransakcji nie powinny być skierowana. Jest to wartość domyślna.

To wyliczenie jest używany do utworzenia wystąpienia wystąpienie TransactionFlowAttribute klasy, który jest używany do oznaczania metodą kontraktu usługi do wskazania jego zasad przepływu transakcji.

Poniższy przykład kodu demonstruje użycie tego wyliczenia wraz z TransactionFlowOption klasy na poziomie operacji.


using System;
using System.ServiceModel;
using System.Transactions;

namespace Microsoft.WCF.Documentation
{
 [ServiceContract(
  Namespace="http://microsoft.wcf.documentation", 
  SessionMode=SessionMode.Required
 )]
 public interface IBehaviorService
 {
  [OperationContract]
  string TxWork(string message);
 }

 // Note: To use the TransactionIsolationLevel property, you 
 // must add a reference to the System.Transactions.dll assembly.
 /* The following service implementation:
  *  -- Processes messages on one thread at a time
  *  -- Creates one service object per session
  *  -- Releases the service object when the transaction commits
  */
 [ServiceBehavior(
  ConcurrencyMode=ConcurrencyMode.Single,
  InstanceContextMode=InstanceContextMode.PerSession,
  ReleaseServiceInstanceOnTransactionComplete=true
 )]
 public class BehaviorService : IBehaviorService, IDisposable
 {
  Guid myID;

  public BehaviorService()
  {
   myID = Guid.NewGuid();
   Console.WriteLine(
    "Object "
    + myID.ToString()
    + " created.");
  }

  /*
   * The following operation-level behaviors are specified:
   *  -- The executing transaction is committed when
   *    the operation completes without an 
   *    unhandled exception
   *  -- Always executes under a flowed transaction.
   */
  [OperationBehavior(
   TransactionAutoComplete = true,
   TransactionScopeRequired = true
  )]
  [TransactionFlow(TransactionFlowOption.Mandatory)]
  public string TxWork(string message)
  {
   // Do some transactable work.
   Console.WriteLine("TxWork called with: " + message);
   // Display transaction information.

   TransactionInformation info = Transaction.Current.TransactionInformation;
   Console.WriteLine("The distributed tx ID: {0}.", info.DistributedIdentifier);
   Console.WriteLine("The tx status: {0}.", info.Status);
   return String.Format("Hello. This was object {0}.",myID.ToString()) ;
  }

  public void Dispose()
  {
   Console.WriteLine(
    "Service "
    + myID.ToString()
    + " is being recycled."
   );
  }
 }
}


.NET Framework

Obsługiwane w: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0

.NET Framework Client Profile

Obsługiwane w: 4, 3.5 z dodatkiem SP1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 z dodatkiem R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 (instalacja roli Server Core jest nieobsługiwana), Windows Server 2008 R2 (instalacja roli Server Core jest obsługiwana, gdy jest zainstalowany dodatek SP1 lub nowszy; procesory Itanium nie są obsługiwane)

Program .NET Framework nie obsługuje wszystkich wersji każdej platformy. Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych wersji, zobacz Wymagania systemowe programu .NET Framework.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft