Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Klasa WebException

.NET Framework 4.5

Wyjątek, który jest generowany, gdy wystąpi błąd podczas uzyskiwania dostępu do sieci za pośrednictwem protokołu podłączanej.

Przestrzeń nazw:  System.Net
Zestaw:  System (w System.dll)

[SerializableAttribute]
public class WebException : InvalidOperationException, 
	ISerializable

Typ WebException uwidacznia następujące elementy członkowskie.

  NazwaOpis
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreWebException()Inicjuje nowe wystąpienie klasy WebException.
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreWebException(String)Inicjuje nowe wystąpienie WebException klasy wiadomości określony błąd.
Metoda chronionaWebException(SerializationInfo, StreamingContext)Inicjuje nowe wystąpienie WebException klasy z określonego SerializationInfo i StreamingContext wystąpień.
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreWebException(String, Exception)Inicjuje nowe wystąpienie WebException klasy określony komunikat i zagnieżdżony wyjątek.
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreWebException(String, WebExceptionStatus)Inicjuje nowe wystąpienie WebException klasy określony komunikat i stan.
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreWebException(String, Exception, WebExceptionStatus, WebResponse)Inicjuje nowe wystąpienie WebException klasy określony komunikat, wyjątek zagnieżdżony, stan i odpowiedzi.
Początek

  NazwaOpis
Właściwość publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreDataPobiera kolekcja par klucz/wartość, zawierające dodatkowe informacje użytkownika o wyjątku. (Odziedziczone z Exception).
Właściwość publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreHelpLink Pobiera lub ustawia łącze do pliku pomocy skojarzonego z tym wyjątkiem. (Odziedziczone z Exception).
Właściwość publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreHResult Pobiera lub ustawia zakodowaną wartość liczbową HRESULT, przypisaną do określonych wyjątków. (Odziedziczone z Exception).
Właściwość publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreInnerException Pobiera instancję Exception, która spowodowała bieżący wyjątek. (Odziedziczone z Exception).
Właściwość publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreMessagePobiera komunikat, który opisuje bieżący wyjątek. (Odziedziczone z Exception).
Właściwość publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreResponsePobiera odpowiedź zwróconą przez hosta zdalnego.
Właściwość publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreSourcePobiera lub ustawia nazwę aplikacji lub obiektu, który powoduje błąd. (Odziedziczone z Exception).
Właściwość publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreStackTracePobiera reprezentację ciąg natychmiastowego ramek na stosie wywołań. (Odziedziczone z Exception).
Właściwość publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreStatusPobiera stan odpowiedzi.
Właściwość publicznaTargetSite Pobiera metodę, która wygenerowała bieżący wyjątek. (Odziedziczone z Exception).
Początek

  NazwaOpis
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreEquals(Object) Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi. (Odziedziczone z Object).
Metoda chronionaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreFinalize Pozwala, aby obiekt spróbował zwolnić zasoby i wykonał inne operacje czyszczenia, zanim zostanie odzyskany przez moduł zbierający elementy bezużyteczne. (Odziedziczone z Object).
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreGetBaseExceptionZwraca wartość po zastąpieniu w klasie pochodnej, Exception oznacza to przyczyną jednego lub więcej kolejnych wyjątków. (Odziedziczone z Exception).
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreGetHashCode Służy jako domyślna funkcja skrótu. (Odziedziczone z Object).
Metoda publicznaGetObjectDataInfrastruktura. Wypełnia SerializationInfo wystąpienie dane potrzebne do serializacji WebException. (Zastępuje Exception.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)).
Metoda publicznaGetTypePobiera typ runtime bieżącego wystąpienia. (Odziedziczone z Exception).
Metoda chronionaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreMemberwiseClone Tworzy płytką kopię bieżącego obiektu Object. (Odziedziczone z Object).
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreToString Tworzy i zwraca reprezentację tekstową bieżącego wyjątku. (Odziedziczone z Exception).
Początek

  NazwaOpis
Zdarzenie chronioneSerializeObjectStateWystępuje, gdy wyjątek jest seryjny utworzyć obiekt Państwo wyjątek, który zawiera serializowany danych o wyjątku. (Odziedziczone z Exception).
Początek

  NazwaOpis
Jawna implementacja interfejsuMetoda prywatnaISerializable.GetObjectDataInfrastruktura. Szereguje tego wystąpienia do określonego SerializationInfo obiektu.
Początek

WebException Klasy jest generowany przez wywodzi się z klasy WebRequest i WebResponse implementujące protokołów podłączanego do uzyskiwania dostępu do Internetu.

Gdy WebException jest generowany przez potomkiem WebRequest klasy, Response właściwość zawiera odpowiedzi Internet do aplikacji.

.NET Framework

Obsługiwane w: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Framework Client Profile

Obsługiwane w: 4, 3.5 z dodatkiem SP1

Portable Class Library

Obsługiwane w: Portable Class Library

.NET dla aplikacji do sklepu Windows Store

Obsługiwane w: Windows 8

.NET dla aplikacji dla Windows Phone

Obsługiwane w: Windows Phone 8, Silverlight 8.1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 z dodatkiem R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 (instalacja roli Server Core jest nieobsługiwana), Windows Server 2008 R2 (instalacja roli Server Core jest obsługiwana, gdy jest zainstalowany dodatek SP1 lub nowszy; procesory Itanium nie są obsługiwane)

Program .NET Framework nie obsługuje wszystkich wersji każdej platformy. Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych wersji, zobacz Wymagania systemowe programu .NET Framework.

Wszystkie publiczne static (Shared w języku Visual Basic) elementy członkowskie tego typu są bezpieczne dla wątków. Wystąpienia elementów członkowskich nie dają gwarancji bezpieczeństwa wątków.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft