Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Metoda Dns.GetHostByName —

.NET Framework 4.5

Uwaga: ten interfejs API jest teraz nieaktualny.

Pobiera informacje DNS dla określonej nazwy hosta DNS.

Przestrzeń nazw:  System.Net
Zestaw:  System (w System.dll)

[ObsoleteAttribute("GetHostByName is obsoleted for this type, please use GetHostEntry instead. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202")]
public static IPHostEntry GetHostByName(
	string hostName
)

Parametry

hostName
Typ: System.String
Nazwa DNS hosta.

Wartość zwracana

Typ: System.Net.IPHostEntry
IPHostEntry Obiektu, który zawiera informacje hosta na adres określony w hostName.

WyjątekWarunek
ArgumentNullException

hostName wynosi null.

ArgumentOutOfRangeException

Długość hostName jest większa niż 255 znaków.

SocketException

Wystąpił błąd podczas rozpoznawania hostName.

GetHostByName Metoda wykonuje kwerendę na serwerze DNS w sieci Internet, uzyskać informacje o hoście. Jeśli przekażemy pusty ciąg znaków z nazwą hosta, ta metoda pobiera standardowe nazwę hosta dla komputera lokalnego.

Aby uzyskać asynchroniczny dostęp do informacji systemu DNS, użyj BeginGetHostByName i EndGetHostByName metody.

Jeśli Ipv6Element.Enabled właściwość jest ustawiona na true, Aliases właściwość IPHostEntry wystąpienie jest zwracane przez tę metodę jest pusta i zawsze będzie pusta.

UwagaUwaga

Ten element członkowski emituje informacje o śledzeniu, po włączeniu śledzenia sieci w aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Śledzenie sieci w .NET Framework.

W poniższym przykładzie użyto GetHostByName metodę, aby uzyskać informacje DNS dla określonej nazwy hosta DNS.


   try 
   {
     IPHostEntry hostInfo = Dns.GetHostByName(hostName);
     // Get the IP address list that resolves to the host names contained in the 
     // Alias property.
     IPAddress[] address = hostInfo.AddressList;
     // Get the alias names of the addresses in the IP address list.
     String[] alias = hostInfo.Aliases;

     Console.WriteLine("Host name : " + hostInfo.HostName);
     Console.WriteLine("\nAliases : ");
     for(int index=0; index < alias.Length; index++) {
      Console.WriteLine(alias[index]);
     } 
     Console.WriteLine("\nIP address list : ");
     for(int index=0; index < address.Length; index++) {
      Console.WriteLine(address[index]);
     }
   }
   catch(SocketException e) 
   {
     Console.WriteLine("SocketException caught!!!");
     Console.WriteLine("Source : " + e.Source);
     Console.WriteLine("Message : " + e.Message);
   }
   catch(ArgumentNullException e)
   {
	 Console.WriteLine("ArgumentNullException caught!!!");
     Console.WriteLine("Source : " + e.Source);
     Console.WriteLine("Message : " + e.Message);
   }
	 catch(Exception e)
	 {
		 Console.WriteLine("Exception caught!!!");
		 Console.WriteLine("Source : " + e.Source);
		 Console.WriteLine("Message : " + e.Message);
	 }


.NET Framework

Obsługiwane w: 1.1, 1.0
Nieaktualne (ostrzeżenie kompilatora) w 4.5.2
Nieaktualne (ostrzeżenie kompilatora) w 4.5.1
Nieaktualne (ostrzeżenie kompilatora) w 4.5
Nieaktualne (ostrzeżenie kompilatora) w 4
Nieaktualne (ostrzeżenie kompilatora) w 3.5
Nieaktualne (ostrzeżenie kompilatora) w 3.5 z dodatkiem SP1
Nieaktualne (ostrzeżenie kompilatora) w 3.0
Nieaktualne (ostrzeżenie kompilatora) w 3.0 z dodatkiem SP1
Nieaktualne (ostrzeżenie kompilatora) w 3.0 z dodatkiem SP2
Nieaktualne (ostrzeżenie kompilatora) w 2.0
Nieaktualne (ostrzeżenie kompilatora) w 2.0 z dodatkiem SP1
Nieaktualne (ostrzeżenie kompilatora) w 2.0 z dodatkiem SP2

.NET Framework Client Profile

Nieaktualne (ostrzeżenie kompilatora) w 4
Nieaktualne (ostrzeżenie kompilatora) w 3.5 z dodatkiem SP1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 z dodatkiem R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 (instalacja roli Server Core jest nieobsługiwana), Windows Server 2008 R2 (instalacja roli Server Core jest obsługiwana, gdy jest zainstalowany dodatek SP1 lub nowszy; procesory Itanium nie są obsługiwane)

Program .NET Framework nie obsługuje wszystkich wersji każdej platformy. Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych wersji, zobacz Wymagania systemowe programu .NET Framework.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft