Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Klasa CompensableActivity

.NET Framework 4.5

Czynność, która obsługuje kompensację jej działań podrzędnych.

Przestrzeń nazw:  System.Activities.Statements
Zestaw:  System.Activities (w System.Activities.dll)

[ContentPropertyAttribute("Body")]
public sealed class CompensableActivity : NativeActivity<CompensationToken>

Typ CompensableActivity uwidacznia następujące elementy członkowskie.

  NazwaOpis
Metoda publicznaCompensableActivityInicjuje nowe wystąpienie CompensableActivity klasy.
Początek

  NazwaOpis
Właściwość publicznaBodyZwraca lub ustawia działalności jest zaplanowane podczas CompensableActivity jest wykonywany.
Właściwość chronionaCacheIdPobiera identyfikator pamięci podręcznej, który jest unikatowy w obrębie zakresu definicji przepływu pracy. (Odziedziczone z Activity).
Właściwość publicznaCancellationHandlerZwraca lub ustawia czynności, która jest zaplanowana po anulowaniu działania.
Właściwość publicznaCompensationHandlerZwraca lub ustawia czynności, która jest zaplanowana, gdy rekompensata jest wykonywana na CompensableActivity.
Właściwość publicznaConfirmationHandlerZwraca lub ustawia działanie, które zaplanowane, gdy przeprowadzana jest potwierdzenie dla tej CompensableActivity.
Właściwość publicznaDisplayNameZwraca lub ustawia opcjonalne przyjazną nazwę, która jest używana do debugowania, sprawdzania poprawności, obsługa wyjątków i śledzenia. (Odziedziczone z Activity).
Właściwość publicznaIdPobiera identyfikator, który jest unikatowy w zakres definicji przepływu pracy. (Odziedziczone z Activity).
Właściwość chronionaImplementationVersionZwraca lub ustawia wersji wykonania działania. (Odziedziczone z NativeActivity<TResult>).
Właściwość publicznaResultZwraca lub ustawia argumentu wynik dla Activity<TResult>. (Odziedziczone z Activity<TResult>).
Właściwość publicznaResultTypePo wdrożeniu w klasie pochodnej pobiera typ działalności, OutArgument. (Odziedziczone z ActivityWithResult).
Właściwość publicznaVariablesZwraca kolekcję Variable obiektów, w tym CompensableActivity.
Początek

  NazwaOpis
Metoda publicznaEquals(Object) Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi. (Odziedziczone z Object).
Metoda publicznaGetHashCode Służy jako domyślna funkcja skrótu. (Odziedziczone z Object).
Metoda publicznaGetType Pobiera Type bieżącej instancji. (Odziedziczone z Object).
Metoda publicznaShouldSerializeDisplayNameWskazuje, czy DisplayName właściwości powinny być serializowany. (Odziedziczone z Activity).
Metoda publicznaToStringReturns a String that contains the Id and DisplayName of the Activity. (Odziedziczone z Activity).
Początek

CompensableActivity Umożliwia autora określić Body działalności, która definiuje zadanie długotrwały, które wykonuje ich logiki biznesowej core. Pozwala programiście opcjonalnie określić działalności rekompensaty i potwierdzenie, aby zaplanować logiki biznesowej właściwe z błędy lub pomyślne zakończenie Body. Odszkodowania i potwierdzenie CompensableActivity jest wywoływany przy użyciu CompensationToken zwrócone przez CompensableActivity. CompensationToken Obiekt nieprzezroczysty, maszynowy zwracany jest jako Result argumentu po pomyślnym zakończeniu CompensableActivity działania Body. To CompensationToken jest używana przez Confirm i Compensate działalności, aby jawnie wywołać potwierdzenia i rekompensaty CompensableActivity. CompensableActivity może być złożony w sposób hierarchiczny zagnieżdżone w przepływie pracy. Aby uzyskać więcej informacji, zobaczCompensation Programming Model.

.NET Framework

Obsługiwane w: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4

.NET Framework Client Profile

Obsługiwane w: 4

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 z dodatkiem R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 (instalacja roli Server Core jest nieobsługiwana), Windows Server 2008 R2 (instalacja roli Server Core jest obsługiwana, gdy jest zainstalowany dodatek SP1 lub nowszy; procesory Itanium nie są obsługiwane)

Program .NET Framework nie obsługuje wszystkich wersji każdej platformy. Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych wersji, zobacz Wymagania systemowe programu .NET Framework.

Wszystkie publiczne static (Shared w języku Visual Basic) elementy członkowskie tego typu są bezpieczne dla wątków. Wystąpienia elementów członkowskich nie dają gwarancji bezpieczeństwa wątków.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft