Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Expand Minimize
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

DB_ID (języka Transact-SQL)

Zwraca numer identyfikacyjny (ID) bazy danych.

Ikona łącza do tematu Konwencje składni języka Transact-SQL


DB_ID ( [ 'database_name' ] ) 

'database_name'

Jest nazwą bazy danych używane do zwracania odpowiedni identyfikator bazy danych. database_nameis sysname. Jeśli database_namejest pominięty, bieżący identyfikator bazy danych zostanie zwrócona.

A.Zwraca identyfikator bazy danych w bieżącej bazy danych

Poniższy przykład zwraca identyfikator bazy danych w bieżącej bazy danych.

SELECT DB_ID() AS [Database ID];
GO


B.Zwraca identyfikator bazy danych o określonej bazy danych

Poniższy przykład zwraca identyfikator bazy danych AdventureWorks2012 bazy danych.

SELECT DB_ID(N'AdventureWorks2012') AS [Database ID];
GO


C.Określ wartość parametru funkcji systemu za pomocą DB_ID

W poniższym przykładzie użyto DB_ ID zwraca identyfikator bazy danych AdventureWorks2012 bazy danych w funkcji systemu sys.dm_db_index_operational_stats. Funkcja przyjmuje identyfikator bazy danych jako pierwszy parametr.

DECLARE @db_id int;
DECLARE @object_id int;
SET @db_id = DB_ID(N'AdventureWorks2012');
SET @object_id = OBJECT_ID(N'AdventureWorks2012.Person.Address');
IF @db_id IS NULL 
 BEGIN;
  PRINT N'Invalid database';
 END;
ELSE IF @object_id IS NULL
 BEGIN;
  PRINT N'Invalid object';
 END;
ELSE
 BEGIN;
  SELECT * FROM sys.dm_db_index_operational_stats(@db_id, @object_id, NULL, NULL);
 END;
GO
DECLARE @db_id int;
DECLARE @object_id int;
SET @db_id = DB_ID(N'AdventureWorks2012');
SET @object_id = OBJECT_ID(N'AdventureWorks2012.Person.Address');
IF @db_id IS NULL 
 BEGIN;
  PRINT N'Invalid database';
 END;
ELSE IF @object_id IS NULL
 BEGIN;
  PRINT N'Invalid object';
 END;
ELSE
 BEGIN;
  SELECT * FROM sys.dm_db_index_operational_stats(@db_id, @object_id, NULL, NULL);
 END;
GO

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft