Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

sys.dm_io_backup_tapes (języka Transact-SQL)

Zwraca listę urządzeń taśmowych i stan żądania instalacji do tworzenia kopii zapasowych.

Nazwa kolumny

Typ danych

Opis

physical_device_name

nvarchar(520)

Nazwa rzeczywiste urządzenia fizycznego, na których mogą być podejmowane kopii zapasowej. Nie ma wartość null.

logical_device_name

nvarchar(256)

Określona przez użytkownika nazwa dysku (z sys.backup_devices). Wartość NULL, jeśli nie określany przez użytkownika nazwa jest dostępna. Wartość null.

stan

int

Stan taśmy:

1 = Otw≤rz, dostępne do użycia

2 = Mount czasu

3 = W użyciu

4 = Załadunku

Uwaga Uwaga:
Podczas ładowania taśmy (stan = 4), etykieta nośnika nie jest jeszcze odczytu. Kolumny, które skopiuj etykiety nośnika wartości, takich jak media_sequence_number, Pokaż przewidywane wartości, które mogą różnić się od wartości rzeczywiste na taśmie. Po etykiecie została przeczytana, stanu zmienia się na 3 (w użyciu), i kolumny Etykieta nośnika następnie odzwierciedlają rzeczywiste taśmy, który jest załadowany.

Nie ma wartość null.

status_desc

nvarchar(520)

Opis stanu taśmy:

 • DOSTĘPNE

 • ZAMONTUJ OCZEKUJĄCE

 • W UŻYCIU

 • ŁADOWANIE NOŚNIKÓW

Nie ma wartość null.

mount_request_time

datetime

Czas, w którym zwrócono się instalacji. NULL jeśli nie instalacji jest w stanie oczekiwania (stanu! =2). Wartość null.

mount_expiration_time

datetime

Czas, w którym instalacji żądanie wygasa (limit czasu). NULL jeśli nie instalacji jest w stanie oczekiwania (stanu! =2). Wartość null.

nazwa_bazy_danych

nvarchar(256)

Bazy danych, która ma zostać zarchiwizowane na to urządzenie. Wartość null.

spid

int

Identyfikator sesji. Identyfikuje użytkownika, taśmy. Wartość null.

polecenie

int

Polecenie, które wykonuje kopię zapasową. Wartość null.

command_desc

nvarchar(120)

Opis polecenia. Wartość null.

media_family_id

int

Indeks rodziny nośnika (1...n), njest liczba rodzin nośniki z zestawu nośników. Wartość null.

media_set_name

nvarchar(256)

Nazwę zestawu nośników (jeśli występują) jak określono przez opcję MEDIANAME podczas tworzenia zestawu nośników). Wartość null.

media_set_guid

uniqueidentifier

Identyfikator, który unikatowo identyfikuje zestaw nośników. Wartość null.

media_sequence_number

int

Indeks wolumenu w obrębie rodziny nośnika (1...n). Wartość null.

tape_operation

int

Operacji taśmach, która jest wykonywana:

1 = Odczyt

2 = Format

3 = Init

4 = Dołącz

Wartość null.

tape_operation_desc

nvarchar(120)

Operacji taśmach, która jest wykonywana:

 • ODCZYT

 • FORMAT

 • INIT

 • DOŁĄCZ

Wartość null.

mount_request_type

int

Typ żądania instalacji:

1 = Określonych taśm. Taśma zidentyfikowane przez media_ * pola są wymagane.

2 = Następny nośnik rodziny. Wymagana jest rodzina mediów następnego dotychczas przywrócone. To jest używana podczas przywracania urządzeń mniej niż nośnik rodzin.

3 = Kontynuacja taśmy. Rodzina mediów zostanie rozszerzone i wnosi się na taśmie kontynuacji.

Wartość null.

mount_request_type_desc

nvarchar(120)

Typ żądania instalacji:

 • SZCZEGÓLNE TAŚMY

 • NASTĘPNY MEDIA RODZINA

 • WOLUMIN UTRZYMANIA

Wartość null.

Użytkownik musi mieć uprawnienie Wyświetl stan serwera na serwerze.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft