Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.
Ten temat nie został jeszcze oceniony - Oceń ten temat

SharedKeyLiteTableCanonicalizer Class

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Provides an implementation of the CanonicalizationStrategy class for the Table service for use with the Shared Key Lite authentication scheme.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.Protocol
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)
'Użycie

public sealed class SharedKeyLiteTableCanonicalizer : CanonicalizationStrategy

For more details about this API, see the topics on the equivalent REST APIs in See Also > Other Resources.


System.Object
   Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.Protocol.CanonicalizationStrategy
    Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.Protocol.SharedKeyLiteTableCanonicalizer
Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2014 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.