Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.
Ten temat nie został jeszcze oceniony - Oceń ten temat

CloudTableClient.EndDeleteTable Method

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Ends an asynchronous operation to delete a table.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)
'Użycie

public void EndDeleteTable (
	IAsyncResult asyncResult
)

Parameters

asyncResult

Type: System.IAsyncResult

An IAsyncResult that references the pending asynchronous operation.

The following code example deletes a table asynchronously.

public static void DeleteTableAsync(CloudStorageAccount storageAccount)
{
  // Create service client for credentialed access to the Table service.
  CloudTableClient tableClient = new CloudTableClient(storageAccount.TableEndpoint.ToString(),
    storageAccount.Credentials);

  tableClient.BeginDeleteTable("Categories", DeleteTableAsyncCallback, tableClient);      
}

public static void DeleteTableAsyncCallback(IAsyncResult result)
{
  CloudTableClient tableClient = (CloudTableClient)result.AsyncState;

  try
  {
    // End the operation.
    tableClient.EndDeleteTable(result);
  }
  catch (StorageClientException e)
  {
    Console.WriteLine("Error: {0}", e.Message);
    Console.WriteLine("Extended error info: {0} : {1}", 
      e.ExtendedErrorInformation.ErrorCode,
      e.ExtendedErrorInformation.ErrorMessage);
  } 
}


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2014 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.