Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudBlobDirectory Methods

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

(see also Protected Methods)
 NameDescription
public methodBeginListBlobsSegmentedOverloaded.  
public methodEndListBlobsSegmentedEnds an asynchronous request to return a result segment containing a collection of blob items.
public methodEquals  (Inherited from Object)
public methodGetBlobReferenceOverloaded.  
public methodGetBlockBlobReferenceOverloaded.  
public methodGetHashCode  (Inherited from Object)
public methodGetPageBlobReferenceOverloaded.  
public methodGetSubdirectoryReturns a blob subdirectory within this blob directory.
public methodGetType  (Inherited from Object)
public methodListBlobsOverloaded.  
public methodListBlobsSegmentedOverloaded.  
public methodToString  (Inherited from Object)

 NameDescription
protected methodFinalize  (Inherited from Object)
protected methodMemberwiseClone  (Inherited from Object)

Pokaż:
© 2014 Microsoft