Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.
0 z 3 osób oceniło jako pomocne - Oceń ten temat

TableEntity Class

Updated: September 21, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 2.1. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Represents the base object type for a table entity in the Table Storage service.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)
'Użycie
Dim instance As TableEntity

'Deklaracja
Public Class TableEntity
	Implements ITableEntity

TableEntity provides a base implementation for the ITableEntity interface that provides ReadEntity and WriteEntity methods that by default serialize and de-serialize all properties via reflection. A table entity class may extend this class and override the ReadEntity and WriteEntity methods to provide customized or more performant serialization logic.


System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.TableEntity
Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

 

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2014 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.