Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

TableErrorCodeStrings Class

Updated: May 15, 2014

Provides error code strings that are specific to the Windows Azure Table service.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.Protocol
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public static class TableErrorCodeStrings

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.Protocol.TableErrorCodeStrings

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

 

Pokaż:
© 2014 Microsoft