Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.
Ten temat nie został jeszcze oceniony - Oceń ten temat

LinearRetry Class

Updated: September 26, 2012

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 2.1. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Represents a retry policy that performs a specified number of retries, using a specified fixed time interval between retries.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.RetryPolicies
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)
'Użycie
Dim instance As LinearRetry

public sealed class LinearRetry : IRetryPolicy
System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.RetryPolicies.LinearRetry
Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

 

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2014 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.