Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

IRetryPolicy Interface

Updated: May 15, 2014

Represents a retry policy.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.RetryPolicies
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public interface IRetryPolicy

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

 

Pokaż:
© 2014 Microsoft