Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BlobHttpResponseParsers Class

Updated: May 15, 2014

Provides a set of methods for parsing a response containing blob data from the Blob service.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob.Protocol
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public static class BlobHttpResponseParsers

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob.Protocol.BlobHttpResponseParsers

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

 

Pokaż:
© 2014 Microsoft