Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.
Ten temat nie został jeszcze oceniony - Oceń ten temat

CloudPageBlob Methods

Updated: September 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 2.1. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

(see also Protected Methods)
 NameDescription
public methodAbortCopyAborts an ongoing blob copy operation.
public methodAbortCopyAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to abort an ongoing blob copy operation.
public methodAcquireLeaseAcquires a lease on this blob.
public methodAcquireLeaseAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to acquire a lease on this blob.
public methodBeginAbortCopyOverloaded. Begins an asynchronous operation to abort an ongoing blob copy operation.
public methodBeginAcquireLeaseOverloaded. Begins an asynchronous operation to acquire a lease on this blob.
public methodBeginBreakLeaseOverloaded. Begins an asynchronous operation to break the current lease on this blob.
public methodBeginChangeLeaseOverloaded. Begins an asynchronous operation to change the lease on this blob.
public methodBeginClearPagesOverloaded. Begins an asynchronous operation to clear pages from a page blob.
public methodBeginCreateOverloaded. Begins an asynchronous operation to create a page blob.
public methodBeginCreateSnapshotOverloaded. Begins an asynchronous operation to create a snapshot of the blob.
public methodBeginDeleteOverloaded. Begins an asynchronous operation to delete the blob.
public methodBeginDeleteIfExistsOverloaded. Begins an asynchronous request to delete the blob if it already exists.
public methodBeginDownloadRangeToByteArrayOverloaded. Begins an asynchronous operation to download the contents of a blob to a byte array.
public methodBeginDownloadRangeToStreamOverloaded. Begins an asynchronous operation to download the contents of a blob to a stream.
public methodBeginDownloadToByteArrayOverloaded. Begins an asynchronous operation to download the contents of a blob to a byte array.
public methodBeginDownloadToFileOverloaded. Begins an asynchronous operation to download the contents of a blob to a file.
public methodBeginDownloadToStreamOverloaded. Begins an asynchronous operation to download the contents of a blob to a stream.
public methodBeginExistsOverloaded. Begins an asynchronous request to check existence of the blob.
public methodBeginFetchAttributesOverloaded. Begins an asynchronous operation to populate the blob's properties and metadata.
public methodBeginGetPageRangesOverloaded. Begins an asynchronous operation to return a collection of page ranges and their starting and ending bytes.
public methodBeginOpenReadOverloaded. Begins an asynchronous operation to open a stream for reading from the blob.
public methodBeginOpenWriteOverloaded. Begins an asynchronous operation to open a stream for writing to the blob.
public methodBeginReleaseLeaseOverloaded. Begins an asynchronous operation to release the lease on this blob.
public methodBeginRenewLeaseOverloaded. Begins an asynchronous operation to renew a lease on this blob.
public methodBeginResizeOverloaded. Begins an asynchronous operation to resize a page blob to the specified size.
public methodBeginSetMetadataOverloaded. Begins an asynchronous operation to update the blob's metadata.
public methodBeginSetPropertiesOverloaded. Begins an asynchronous operation to update the blob's properties.
public methodBeginSetSequenceNumberOverloaded. Begins an asynchronous operation to set the page blob's sequence number.
public methodBeginStartCopyFromBlobOverloaded. Begins an asynchronous operation to request that the service start to copy a blob's contents, properties, and metadata to a blob.
public methodBeginUploadFromByteArrayOverloaded. Begins an asynchronous operation to upload the contents of a byte array to a blob.
public methodBeginUploadFromFileOverloaded. Begins an asynchronous operation to upload a file to a blob.
public methodBeginUploadFromStreamOverloaded. Begins an asynchronous operation to upload a stream to a page blob.
public methodBeginWritePagesOverloaded. Begins an asynchronous operation to write pages to a page blob.
public methodBreakLeaseBreaks the current lease on this blob.
public methodBreakLeaseAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to break the current lease on this blob.
public methodChangeLeaseChanges the lease ID on this blob.
public methodChangeLeaseAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to change the lease on this blob.
public methodClearPagesClears pages from a page blob.
public methodClearPagesAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to clear pages from a page blob.
public methodCreateCreates a page blob.
public methodCreateAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to create a page blob.
public methodCreateSnapshotCreates a snapshot of the blob.
public methodCreateSnapshotAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to create a snapshot of the blob.
public methodDeleteDeletes the blob.
public methodDeleteAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to delete the blob.
public methodDeleteIfExistsDeletes the blob if it already exists.
public methodDeleteIfExistsAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous request to delete the blob if it already exists.
public methodDownloadRangeToByteArrayDownloads the contents of a blob to a byte array.
public methodDownloadRangeToByteArrayAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to download the contents of a blob to a byte array.
public methodDownloadRangeToStreamDownloads the contents of a blob to a stream.
public methodDownloadRangeToStreamAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to download the contents of a blob to a stream.
public methodDownloadToByteArrayDownloads the contents of a blob to a byte array.
public methodDownloadToByteArrayAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to download the contents of a blob to a byte array.
public methodDownloadToFileDownloads the contents of a blob to a file.
public methodDownloadToFileAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to download the contents of a blob to a file.
public methodDownloadToStreamDownloads the contents of a blob to a stream.
public methodDownloadToStreamAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to download the contents of a blob to a stream.
public methodEndAbortCopyEnds an asynchronous operation to abort an ongoing blob copy operation.
public methodEndAcquireLeaseEnds an asynchronous operation to acquire a lease on this blob.
public methodEndBreakLeaseEnds an asynchronous operation to break the current lease on this blob.
public methodEndChangeLeaseEnds an asynchronous operation to change the lease on this blob.
public methodEndClearPagesEnds an asynchronous operation to clear pages from a page blob.
public methodEndCreateEnds an asynchronous operation to create a page blob.
public methodEndCreateSnapshotEnds an asynchronous operation to create a snapshot of the blob.
public methodEndDeleteEnds an asynchronous operation to delete the blob.
public methodEndDeleteIfExistsReturns the result of an asynchronous request to delete the blob if it already exists.
public methodEndDownloadRangeToByteArrayEnds an asynchronous operation to download the contents of a blob to a byte array.
public methodEndDownloadRangeToStreamEnds an asynchronous operation to download the contents of a blob to a stream.
public methodEndDownloadToByteArrayEnds an asynchronous operation to download the contents of a blob to a byte array.
public methodEndDownloadToFileEnds an asynchronous operation to download the contents of a blob to a file.
public methodEndDownloadToStreamEnds an asynchronous operation to download the contents of a blob to a stream.
public methodEndExistsReturns the asynchronous result of the request to check existence of the blob.
public methodEndFetchAttributesEnds an asynchronous operation to populate the blob's properties and metadata.
public methodEndGetPageRangesEnds an asynchronous operation to return a collection of page ranges and their starting and ending bytes.
public methodEndOpenReadEnds an asynchronous operation to open a stream for reading from the blob.
public methodEndOpenWriteEnds an asynchronous operation to open a stream for writing to the blob.
public methodEndReleaseLeaseEnds an asynchronous operation to release the lease on this blob.
public methodEndRenewLeaseEnds an asynchronous operation to renew a lease on this blob.
public methodEndResizeEnds an asynchronous operation to resize a page blob.
public methodEndSetMetadataEnds an asynchronous operation to update the blob's metadata.
public methodEndSetPropertiesEnds an asynchronous operation to update the blob's properties.
public methodEndSetSequenceNumberEnds an asynchronous operation to set the page blob's sequence number.
public methodEndStartCopyFromBlobEnds an asynchronous operation to request that the service start to copy a blob's contents, properties, and metadata to a new blob.
public methodEndUploadFromByteArrayEnds an asynchronous operation to upload the contents of a byte array to a blob.
public methodEndUploadFromFileEnds an asynchronous operation to upload a file to a blob.
public methodEndUploadFromStreamEnds an asynchronous operation to upload a stream to a page blob.
public methodEndWritePagesEnds an asynchronous operation to write pages to a page blob.
public methodEquals  (Inherited from Object)
public methodExistsChecks existence of the blob.
public methodExistsAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous request to check existence of the blob.
public methodFetchAttributesPopulates a blob's properties and metadata.
public methodFetchAttributesAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to populate the blob's properties and metadata.
public methodGetHashCode  (Inherited from Object)
public methodGetPageRangesGets a collection of page ranges and their starting and ending bytes.
public methodGetPageRangesAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to return a collection of page ranges and their starting and ending bytes.
public methodGetSharedAccessSignatureOverloaded. Returns a shared access signature for the blob.
public methodGetType  (Inherited from Object)
public methodOpenReadOpens a stream for reading from the blob.
public methodOpenReadAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to open a stream for reading from the blob.
public methodOpenWriteOpens a stream for writing to the blob.
public methodOpenWriteAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to open a stream for writing to the blob.
public methodReleaseLeaseReleases the lease on this blob.
public methodReleaseLeaseAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to release the lease on this blob.
public methodRenewLeaseRenews a lease on this blob.
public methodRenewLeaseAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to renew a lease on this blob.
public methodResizeResizes the blob to the specified size.
public methodResizeAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to resize the page blob to the specified size.
public methodSetMetadataUpdates the blob's metadata.
public methodSetMetadataAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to update the blob's metadata.
public methodSetPropertiesUpdates the blob's properties.
public methodSetPropertiesAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to update the blob's properties.
public methodSetSequenceNumberSets the page blob's sequence number.
public methodSetSequenceNumberAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to set the page blob's sequence number.
public methodStartCopyFromBlobOverloaded. Requests that the service start to copy a blob's contents, properties, and metadata to a new blob.
public methodStartCopyFromBlobAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to request that the service start to copy another blob's contents, properties, and metadata to the blob referenced by this CloudPageBlob object.
public methodToString  (Inherited from Object)
public methodUploadFromByteArrayUploads the contents of a byte array to a blob.
public methodUploadFromByteArrayAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to upload the contents of a byte array to a blob.
public methodUploadFromFileUploads a file to the Windows Azure Blob Service.
public methodUploadFromFileAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to upload a file to a blob.
public methodUploadFromStreamOverloaded. Uploads a stream to a page blob.
public methodUploadFromStreamAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to upload a stream to a page blob.
public methodWritePagesWrites pages to a page blob.
public methodWritePagesAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to write pages to a page blob.
 NameDescription
protected methodFinalize  (Inherited from Object)
protected methodMemberwiseClone  (Inherited from Object)

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2014 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.