Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudPageBlob.UploadFromStreamAsync Method

Updated: May 15, 2014

Name Description
CloudPageBlob.UploadFromStreamAsync (Stream) Initiates an asynchronous operation to upload a stream to a page blob.
CloudPageBlob.UploadFromStreamAsync (Stream, AccessCondition, BlobRequestOptions, OperationContext) Initiates an asynchronous operation to upload a stream to a page blob.
CloudPageBlob.UploadFromStreamAsync (Stream, AccessCondition, BlobRequestOptions, OperationContext, CancellationToken) Initiates an asynchronous operation to upload a stream to a page blob.
CloudPageBlob.UploadFromStreamAsync (Stream, Int64) Initiates an asynchronous operation to upload a stream to a page blob.
CloudPageBlob.UploadFromStreamAsync (Stream, Int64, AccessCondition, BlobRequestOptions, OperationContext) Initiates an asynchronous operation to upload a stream to a page blob.
CloudPageBlob.UploadFromStreamAsync (Stream, Int64, AccessCondition, BlobRequestOptions, OperationContext, CancellationToken) Initiates an asynchronous operation to upload a stream to a page blob.
CloudPageBlob.UploadFromStreamAsync (Stream, Int64, CancellationToken) Initiates an asynchronous operation to upload a stream to a page blob.
CloudPageBlob.UploadFromStreamAsync (Stream, CancellationToken) Initiates an asynchronous operation to upload a stream to a page blob.

Pokaż:
© 2014 Microsoft